สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | 0-2285-3558 | 08-9478-1941 | 09-0390-9998 | EN

หลักการทำงาน


กลไลการทำงานของ Vencure Capsule และสมุนไพรต่างๆ

การอักเสบเกี่ยวข้องกับกระบวนหลากหลายในร่างกายทั้งทางสรีรวิทยา (การศึกษาเกี่ยวกับทางชีวภาพหรือกายภาพ) และพยาธิวิทยา (การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเมื่อเกิดโรค) การอักเสบเรื้อรังเป็นตัวนำสำคัญของโรคต่างๆ เช่น โรคแพ้ภูมิตนเอง (โรครูมาตอยด์, โรคปลอกประสาทอักเสบ, โรคเบาหวานประเภทที่ 1, โรคสะเก็ดเงิน), โรคภูมิแพ้ (หอบหืด, โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, โรคผิวหนังอักเสบ), โรคหลอดเลือดตีบ, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคเบาหวานประเภทที่ 2, โรคลำไส้อักเสบ, โรคอ้วน หรือแม้แต่โรคมะเร็ง แม้จะมีความแตกต่างของสาเหตุ และกลไกของโรค การอักเสบก็เป็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะการอักเสบสามารถทำลายเนื้อเยื่อ ที่ทำให้เกิดการอักเสบที่เลวร้ายขึ้นอีกเป็นวงจรต่อเนื่อง พัฒนาการของการรักษาโดยการลดการอักเสบ จึงมีความจำเป็นมากที่จะช่วยหยุดยั้งวงจรนี้

เวนคิวแคปซูล ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสาเหตุนี้ โดยใช้หลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนจีนดั้งเดิม TCM (Traditional Chinese Medicine) นั่นคือ การรักษาโรคต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การรักษาที่ต้นเหตุ โดยแนวคิดของการคิดค้นมาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการผสมผสานหน้าที่ของ “SHEN肾” และ “PI 脾” บนพื้นฐานของทฤษฎี หยิน-หยาง และธาตุทั้งห้าของแพทย์แผนจีน และมุมมองใหม่ด้านความรู้ทางชีววิทยาของไมโตคอนเดรีย แหล่งกำเนิดพลังงานของเซลล์ (mitochondria biology) และการทำหน้าที่ของจุลินทรีย์ในลำไส้ (gut microbiota)
ตามทฤษฏีการแพทย์แผนจีน “SHEN肾” และ “PI 脾” เป็นพื้นฐานของความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด (innate) และความสามารถที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้น (adaptive) ตามลำดับ โดยเราเชื่อว่าหน้าที่ของ “SHEN肾”แสดงออกมาเหมือนกับหน้าที่ของไมโตคอนเดรีย แหล่งกำเนิดพลังงานของเซลล์ (mitochondria) อย่างมาก และหน้าที่ของ “PI 脾” ก็คล้ายคลึงกันมากกับหน้าที่ของของจุลินทรีย์ในลำไส้ (gut microbiota)
เวนคิวแคปซูล ถูกคิดค้นมาเพื่อมุ่งเน้น “SHEN肾” และ “PI 脾” หรือ ไมโตคอนเดรียและจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อให้สามารถลดการอักเสบอย่างมีประสิทธิภาพ จากการคำนึงถึงสรรพคุณของสมุนไพรในพื้นฐานการแพทย์แผนจีน เราจึงเลือกสารสกัดจากสมุนไพรจีน 4 ชนิด คือ อิมเอียกขัก Epimedium (淫羊藿),ปาจิเทียน Morinda (巴戟天), ถั่งเช่า Cordyceps(冬虫夏草) และ งู่ฉิก Achyrant (牛膝) เพราะสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบ โดยเมื่อรวมกันคุณสมบัติในการลดการอักเสบจะมีประสิทธิภาพมาก และไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียง นอกจากนั้น งู่ฉิก ยังมีสรรพคุณกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ที่ช่วยเพิ่มกลไกในการรักษาการอักเสบ โดยการปรับปรุงจุดของรอยโรคให้เกิดการไหลเวียนของเลือด

บทบาทและกลไกการทำงานของเวนคิวแคปซูล

1. การลดอักเสบ โดยมุ่งเน้นไมโตคอนเดรีย (mitochondria)
การเปลี่ยนแปลงของไมโตคอนเดรีย (แหล่งกำเนิดพลังงานของเซลล์) มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ เมื่อไมโตคอนเดรียในเซลล์แก่ลง ก็จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง และอาจทำให้เกิดพิษ และการเสื่อมสภาพก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์และเนื้อเยื่อ คุณสมบัติเสริมหยาง ของสมุนไพร 3 ชนิด คือ อิมเอียกขัก ปาจิเทียน และถั่งเช่า ในเวนคิวแคปซูล จึงนำมาใช้เพื่อมุ่งเน้นการปกป้องไมโตรคอนเดรียในเซลล์ มีผลการศึกษาว่าการตอบสนองการอักเสบสามารถบรรเทาลงได้โดยการที่ไมโตคอนเดรียทำหน้าที่ได้อย่างปกติ และเซลล์จะเพิ่มการทำลายชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเซลล์ Autophagy (Self eating) เพื่อสร้างพลังงานและความอยู่รอด

2. รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ (gut microbiota)
เพื่อให้แข็งเรงต่อโรคต่างๆ ในลำไส้มนุษย์มีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัว ซึ่ง 99% เป็นแบคทีเรีย ทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดจะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและควบคุมซึ่งกันและกัน ตราบใดที่จำนวนจุลินทรีย์ทั้งสองฝ่ายมีจำนวนสมดุลกัน คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีจำนวนมากและแข็งแรงพอ ระบบทางเดินอาหารในร่างกายก็จะแข็งแรงดี ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ จุลินทรีย์ในร่างกายเสียสมดุล ทางเดินอาหารอาจมีความผิดปกติ ก่อให้เกิดโรคหรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ในทางสรีรวิทยา จุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีจะช่วยให้ร่างกายได้สารอาหาร และพลังงานจากอาหาร และช่วยระบบทางเดินอาหารได้ดี และช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน และป้องกันร่างกายให้ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ไม่ดี

ในทางพยาธิวิทยา ความไม่สมดุลของระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ มีผลต่อความไวต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคลำไส้อักเสบ, เบาหวานชนิดที่ 1, โรคอ้วน, หอบหืด, ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด, ความผิดปกติในการเจริญของระบบประสาท และมะเร็ง พรีไบโอติก คือ สารอาหารที่ไม่มีชีวิต เป็นใยอาหารที่จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหาร แต่จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการรักษาระบบสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งเวนคิวแคปซูล ประกอบไปด้วย พรีไบโอติกที่สมบูรณ์จากสมุนไพรปาจีเทียน ที่จะช่วยรักษาความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้เป็นอย่างดี

3. การรักษาระบบสมดุลภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นระบบที่คอยปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำอันตรายร่างกายเราได้ เช่น เชื้อโรคชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต รา พยาธิ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เช่น เซลล์ที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็นมะเร็ง อวัยวะของผู้อื่นที่ปลูกถ่ายเข้ามาในร่างกาย การได้รับเลือดผิดหมู่ สารก่อภูมิแพ้ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายยังไม่รู้จัก ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันก็เป็นเสมือนดาบสองคมที่นอกจากจะช่วยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆแล้ว หากไม่สมดุลก็อาจทำให้เกิดการกระตุ้นโรคต่างๆ เช่น โรคแพ้ภูมิตนเอง, โรคภูมิแพ้ และโรคอื่นๆ

เวนคิวแคปซูลมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ การควบคุมระบบภูมิคุ้มกันทั้งสองทิศทาง ทิศทางแรก คือ คุณสมบัติในการหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่มีการทำหน้าที่เกินปกติ เพื่อป้องกันการทำลายตนเอง และทิศทางที่สอง คือ คุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำหน้าที่น้อยเกินปกติ เพื่อช่วยทำลายเชื้อโรคต่างๆ โดยการควบคุมโปรตีนที่ทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ (Cytokine)

4. การควบคุมการเกิดโรคหอบหืด
โรคหอบหืด Asthma คือโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้หลอดลมมีความไวต่อการถูกกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้หรือตัวกระตุ้นต่างๆ เมื่อถูกกระตุ้นหลอดลมจะมีการตีบแคบลง เนื่องจากมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ มีการสร้างเสมหะมากขึ้นร่วมกับการบวม และหลุดลอกของเยื่อบุหลอดลมที่ตีบแคบ

ตามหลักการของแพทย์แผนจีน โรคหอบหืดมาจากการขาด Shen-Yang (肾阳虚) และการเสริมหยางจะช่วยบรรเทาระบบทางเดินหายใจที่บกพร่องได้ เวนคิวแคปซูลที่มีส่วนประกอบในการเสริมหยาง โดยเฉพาะจากอิมเอียกขักและปาจิเทียนจะช่วยควบคุมการเกิดหอบหืดได้เป็นอย่างดี โดยจากการศึกษาพบว่า ส่วนประกอบของสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดสามารถให้ผลบรรเทาหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่ได้ถึง 90%

คุณภาพและมาตรฐาน