สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | 0-2285-3558 | 08-9478-1941 | 09-0390-9998 | EN

แนวคิด


Zeng,Yao Ying MD.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา หนึ่งในทีมค้นคว้าวิจัยยาเวนคิว แคปซูล

เวนคิว แคปซูล เป็นยาสมุนไพรสกัดด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบกับได้รับการร่วมมือร่วมใจระหว่างแพทย์จีนแผนปัจจุบันและแผนโบราณ นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยยาสมุนไพรจีน ที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลกวางโจวจงอีเย้าต้าเซวียในเมืองกวางโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญรับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทฯ ตลอดมา

นายแพทย์เจิงได้กล่าวถึงผลการวิจัยและประสิทธิภาพของเวนคิวว่า มีกลไกในการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้ง 2 ทาง นั่นคือทั้งกรณีที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ จะปรับให้สูงขึ้นและกรณีที่ภูมิคุ้มกันไวเกิน จะปรับให้ลดลงจนอยู่ในสภาวะที่สมดุล นอกจากนี้ เวนคิวยังมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นการอักเสบที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องที่นำไปสู่การอักเสบที่เพิ่มมากขึ้น และนำไปสู่การทำลายเนื้อเยื่อของร่างกาย จนกลายเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดโรคต่างๆ เช่นรูมาตอยด์ หลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน อัลไซเมอร์ หรือแม้แต่มะเร็ง ดังนั้นหากการอักเสบถูกควบคุมให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม เราก็จะมีโอกาสห่างไกลจากโรคต่างๆ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นหนทางสู่สุขภาพที่ดีที่ทุกคนปรารถนา

คุณจริยา ลิ่มอติบูลย์
ผู้ก่อตั้งบริษัท ณฉัตรปวีร์ จำกัด

บริษัท ณฉัตรปวีร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2549 โดยคุณจริยา ลิ่มอติบูลย์ ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณจริยาที่เล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีประโยชน์อันหลากหลาย จึงตั้งบริษัท ณฉัตรปวีร์ จำกัด โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรักษาโรค และบำรุงร่างกาย จากสมุนไพรตามธรรมชาติ ที่ไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ หรือยาเคมี โดยเน้นการรักษาที่ต้นเหตุของโรค

คุณภาพและมาตรฐาน